Obec Paňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zápis detí do Materskej školy Paňa školský rok 2020/2021

 06.05.2019

Zápis detí do Materskej školy Paňa na šk. rok 2020/2021

Tlačivo žiadosti 

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021
Zápis detí do MŠ Paňa bude prebiehať od 18.5.2020 do 29.5.2020 . Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú doručovať: elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu aj bez zaručeného elektronického podpisu na email: obec.pana@gmail.com, poštou na adresu: Materská škola Paňa, č. 26, 95105 , osobne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v priestoroch obecného úradu vložiť žiadosť do pripravenej krabicovej schránky v čase od 8.00 hod do 11.00 hod.
Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Zákonný zástupca dieťaťa predloží
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.
Riaditeľ materskej školy
a) rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.

Materská škola Paňa má 1  triedu. Poskytuje poldennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť od 6,30 hod do 11,30 hod., ktorá je doplnená opatrovaním opatrovateľkou od 11,30 hod. do16,30 hod. deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky.


1 2 3