Obec Paňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu z domácností sobota 23.9.2023

 15.03.2023


Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu 

Termín zberu:  23.9.2023 (sobota) v čase od 10:00 do 11: 00 hod. pred OcU

Prosíme o striktné dodržanie času odberu odpadov!!! 

Nebezpečný odpad je potrebné označiť o aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba a pod. Aby sa v odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie.

Nebezpečný odpad a elektroodpad
Predstavujú odpady z domácností, ktoré sa vyznačujú nebezpečnými
vlastnosťami, toxicitou, dráždivosťou, horľavosťou a môžu byť nebezpečné pre zdravie
obyvateľstva alebo životné prostredie. Odpady, ktoré spadajú do tejto kategórie sa
bežne vyskytujú aj v domácnostiach. Ide najmä o elektroodpad a chemické látky
používané v domácnostiach.
Patrí sem:
Nebezpečné odpady z domácností, najmä:
Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,
Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),
Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,
Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené
elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!
 Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od
syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),
Batérie a akumulátory,
Žiarivky a halogénové svietidlá.
Nepatrí sem:
Stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla, obklady a pod.),
Druhotné suroviny ( plasty, papier, kovy, sklenené fľaše),
Starý nábytok ( skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky),
Bioodpad (odpady zo záhrad a bioodpad z kuchyne),
Azbest (krytina musí byť pred likvidáciou stabilizovaná),
Pneumatiky (vývoz pneumatík zabezpečí Ponitrianske združenie obcí).

1 2