Obec Paňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Súčasnosť

Paňa sa nachádza na západnom okraji Žitavskej sprašovej pahorkatiny, na ľavostrannej nive a terase rieky Nitry. Má pomerne výhodnú geografickú polohu neďaleko od Veľkého Cetína v blízkosti Nitry a Vrábeľ. Leží asi 2 km od hlavného toku Nitry na bočnej ceste z Nitry do Šurian a Nových Zámkov s odbočkov vo Veľkom Cetíne smerom na Vráble. Pri pohľade na mapu leží približne v pomyselnom priesečníku spojníc Nitra - Štúrovo, Levice - Sereď. Mierne zvlnený pahorkatinný povrchodlesneného chotára má sprašové pôdy. Stred obce leží 182 m nad morom.

Pred tisícročiami boli na týchto miestach súvislé lesy hlavne dubové, ktoré boli kvôli získaniu pôdy postupne vyrúbané. Obcou preteká Paniansky potok vyvierajúci asi pol kilometra severovýchodne od obce a vteká medzi Veľkým Cetínom a Vinodolom do rieky Nitry. Popri ňom sa sústredilo osídlenie, čím sa vytvorila dnešná podoba obce. Základom obživy miestnych obyvateľov bolo po stáročie obrábanie sprašových uloženín vytvorených na mladotreťohorných sedimentoch, ktoré sa intenzívne poľnohospodársky využívajú podnes. V minulosti bolo poľnohospodárstvo zamerané hlavne na pestovanie obilnín, strukovín, krmovín, ale aj pestovanie vínnej révy a to v porovnaní s okolitými obcami pomerne na veľkej rozlohe v chotári obce zvanej Žigárd (rroku 1156 Ysgar).

Zaujímavostí o obci

 • Rozloha obce: 1126 ha
 • Tvar chotára obce: obdĺžnikový
 • dĺžka 6 km, šírka 2,4 km
 • dĺžka obce: prvý a posledný dom 1,8 km
 • Nadmorská výška: 182 - 210 m
 • Priame autobusové spojenie: Vráble, Cetín, Nitra
 • Styk s chotármi susedných obcí: Golianovo, Klasov, Dyčka, Vajka nad Žitavou, Michal nad Žitavou, Vinodol, Cetín
 • V minulosti na viacerých miestach v obci boli objavené podzemné obilné jamy
 • Ešte aj dnes existujú vínne pivnice, 100-ročné, vykopané v zemi
 • V časti chotára Boďobáň bola v minulosti pieskova baňa
 • Do extravilánu obce patril aj bývalý Krajcov Majer v Slanej Doline (spolu majere: Žigárd, Botličkin, Krajcov)
 • Najlepšia voda v minulosti v obci bola na Žigárde v studničke (pilo sa z „drevenej papuče“)
 • Niektoré miestopisné názvy chotára: Trniny, Vyskajov jarok, Domovina, Sárka, Slaná Dolina, Čriedová cesta, Vajkovská cesta, Taršola, Paniheď, Kuťaheď, Pod studničkou, Stračia hora, Zungov, Cetínska hora, Gáty, Englova cesta, Boďobaň, Žigárd, Paňanka, Sílešská hora, Erestvín

Údaje SODB 2011

Trvalo žijúce obyvateľstvo  podľa materinského jazyka:

slovenský - 308
český - 4
maďarský - 23
nezistené - 12

počet obyvateľov spolu: 347

počet domov: 194  

náboženské vyznanie:

bez vyznania - 22
rímskokatolícka cirkev -290
reformovaná cirkev kresťanská - 1
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 1
nezistené - 33   

Ďalšie štatistické údaje