Obec Paňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

WIFI pre Teba v obci PAŇA

 07.11.2019

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: WiFi pre Teba v obci Paňa

ITMS2014+: 311071T275

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Paňa, Paňa č. 26, 951 05 Paňa, Slovenská republika

Miesto realizácie: Obec Paňa

Výška nenávratného finančného príspevku: 10 450,00 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. V obci sú umiestnené WiFi prístupové body nasledovne (AP):

- Externé AP v počte 6 ks ,  - Interné AP v počte 2 ks.

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt je funkčný,  dielo je v prevádzke.

Identifikácia jednotlivých prístupových bodov v obci Paňa:


AP1 – Externý            - Námestie pred OU

AP2 – Interný             - Kultúrny dom, spoločenská sála

AP3 – Externý            - Škola nádvorie Centrum voľného času

AP4 – Interný             - Škola Knižnica

AP5 – Externý            - Zastávka pri Bytovke

AP6 – Externý            - Dom Smútku

AP7 – Externý            - Budova športového areálu, Ihrisko - vľavo

AP8 – Externý            - Budova športového areálu Ihrisko detské - vpravo

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.vicepremier.gov.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Doplňujúce odkazy na we bové stránky  www.mindop.sk  a  www.opvai.sk

Rozloženie prístupových bodov TU:


1 2 3