Obec Paňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Nakladanie s kuchynským odpadom

 31.03.2021

Vážení občania, 

        do Vašich schánok sme doručili Čestné prehlásenie o kompostovaní/Návratka -  kompostovanie. Od 01.01.2021 platí povinnosť pre samosprávy (obce) vytvoriť podmienky a zabezpečiť triedenie a zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 81 ods. 21 písm. b)  ukladá zaviesť systém triedenia kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. V zákone je tiež stanovená aj výnimka, kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť. Jednou z výnimiek je, ak obec preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje  vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách.                                 

Zaviesť osobitný systém zberu a likvidácie kuchynského biologického odpadu v obci považujeme za zbytočné, neefektívne a v konečnom dôsledku aj drahé, nakoľko by sa náklady na jeho zavedenie museli premietnuť do zvýšenia miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Naopak, domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce Paňa za prirodzené.

Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácností je zverejnené nižšie ( po kliknutí na odkaz). Týmto chceme vyjsť občanom v ústrety a zabrániť ďalšiemu zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad. Kompostovaním tak pomôžeme sebe aj životnému prostrediu. Doplnené a podpísané čestné vyhlásenia Vás žiadame doručiť do schránky obecného úradu alebo do elektronickej schránky obce - autorizované. 

Toto tlačivo je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácností t. j. buď vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník v rod. dome (byte) nebýva.

V prípade, ak Vaša domácnosť nemá domáce kompostovisko, môžete druhou časťou „Návratka“ požiadať o zabezpečenie kompostéra obcou za nižšie uvedených podmienok Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné odovzdať na Obecný úrad v Pani.1 2 3