Obec Paňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.

 17.01.2023

Oznam ZsVS, a. s.: Mimoriadny odpočet v dôsledku zvýšenia ceny vodného
a stočného
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. si Vás touto cestou dovoľuje
informovať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil maximálnu cenu za
výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 1,2700 €/m 3 bez DPH
a maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo
výške 1,4783 €/m 3 bez DPH. ZsVS, a. s., v súlade s rozhodnutím ÚRSO vykoná
fakturáciu dodanej služby odo dňa 1. januára 2023.
Zisťovanie stavu vodomerov sa bude vykonávať: 
Samoodpočtom – v termíne od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 je možné nahlásiť aktuálny
stav vodomeru na odbernom mieste cez internetovú stránku www.odpocet.zsvs.sk.
Vo vyúčtovacej faktúre, ktorá bude vystavená v riadnom odpočtovom cykle, bude
Vaša spotreba rozdelená k 31. 12. 2022 na základe priemernej dennej spotreby
vychádzajúcej z Vami nahláseného stavu meradla. Výhodou je v tomto prípade
najobjektívnejšie vyúčtovanie k dátumu platnosti novej ceny.
Priemerom – v prípade, ak nevyužijete možnosť nahlásenia stavu cez internetovú
stránku www.odpocet.zsvs.sk, bude počas roka 2023 Vaše odberné miesto odčítané
zamestnancom ZsVS, a. s., v riadnom odčítacom cykle. Prepočet spotreby k 31. 12.
2022 bude vo faktúre vyčíslený na základe priemernej dennej spotreby. Podkladom
bude stav odčítaný zamestnancom ZsVS, a. s.

1 2