Obec Paňa rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zápis detí do Materskej školy Paňa školský rok 2021/2022

 06.05.2019

Zápis detí do Materskej školy Paňa na šk. rok 2021/2022

Tlačivo žiadosti 

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021
Zápis detí do MŠ Paňa bude prebiehať od 17.5.2021 do 30.5.2021 . Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú doručovať: elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu aj bez zaručeného elektronického podpisu na email: obec.pana@gmail.com, poštou na adresu: Materská škola Paňa, č. 26, 95105 , osobne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v priestoroch obecného úradu vložiť žiadosť do pripravenej krabicovej schránky v čase od 6.30 hod. do 8.00 hod.
Riaditeľ materskej školy rozhodne do 30.6.2021 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.
Materská škola Paňa má 1  triedu. Poskytuje poldennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť od 6,30 hod do 11,30 hod., ktorá je doplnená opatrovaním opatrovateľkou od 11,30 hod. do16,30 hod. deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky.

1 2